Canpa �zolasyon-Sosyal Sorumluluk Projesi
Anasayfa Biz Kimiz? Haberler Basn Blteni Yorum Yaz Fotoraflar Pratik Bilgiler letiim
 FOTOĞRAF ÜCRETSİZ, ÇAM
 FİDANI HEDİYE!
KRESEL ISINMAYA KARŞI!
Kresel snmaya kar "Aylar Hakl" kampanyamz sryor. Aylar 27 Nisan-01 Mays 2011 tarihleri arasnda Yap-Endstri Merkezi EKODNYA FUARI'nda olacak. Siz de aylarla fotoraf ektirin, am fidan hediyenizi aln.
AYILAR OKULUNUZA GELSİN
Sizde Ayıları okulunuza davet ederek çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Davet iin Tıklayınız
 
 
 
Ortak yaşam alanımız, ortak gündemimiz
 
 
Milyonlarca y�ll�k do�al süreçlerle oluşan karbon varlıklarımızı sorumsuzca harcıyoruz.

Son y�z y�lda bir trilyon varil petrol t�ketildi, orman varl�klar� %15 azald�.

Fosil yak�tlar�n t�ketilmesi ve orman alanlar�n�n yok edilmesi sonucunda d�nyam�z�n karbon battaniyesi kal�nla�t�, ate�i y�kseldi.

Son 200 y�ldaki en s�cak 10 y�l, son 20 y�lda ya�and�. 1970'ten bu yana eriyerek yok olan kutuplardaki buzul alan�, T�rkiye y�z�l��m�n�n iki kat�na e�it.

�klimler de�i�iyor, tarihin en b�y�k sel felaketleri,kurakl�klar ve ��lle�me ayn� zamanda ya�an�yor."*

K�resel iklim de�i�ikli�inin geri d�n�lmez noktalara ula�mas�n�n engellenebilmesi i�in hala �ans�m�z var.

Canpa �zolasyon; ortak g�ndemimiz, k�resel �s�nma felaketine kar�� "AYILAR HAKLI" kampanyas� geli�tirerek, ��z�m�n par�as� olmak �zere bir ad�m atmaktad�r.

*Kaynak: B�lgesel �evre Merkezi -REC T�rkiye

 
22. D�nya �zci �enli�i (JAMBOREE) Etkinli�imiz.
Aylar Hakl
 
Kuğulupark etkinliğimizden...
ODTU ilköğretim etkinliğimizden...
Tevfik Fikret Lisesi etkinliğimizden...
BM Gençlik Günü etkinliğimizden....
Bolu Koru Otel etkinliğimizden...
İstanbul 2011 Yapı Fuarı etkinliğimizden...
  Bu etkinlik Canpa zolasyon tarafndan gerekletirilmektedir. Sitedeki tm fotoraflarn yayn hakk Canpa Ltd.ti ye aittir.
Copyright 2009
canpa.com.tr